Portugália – a „csodaalbum” / Portugal, the „album of wonders”

szerző/Written by: Mayer Veronika

Azt is mondhatnám, hogy csoda, hogy elkészült, és bár csodásnak aligha mondhatnám, mégis úgy döntöttem, hogy megmutatom nektek, hogy okuljatok a hibámból. Ezen az albumon, amit el lehetett rontani, azt én elrontottam. Valószínű azért, mert valami különlegeset akartam készíteni, ami legalább annyira különleges, mint maga az utazás volt nekem.

I could say that it is wonder that this album is ready, and although I cannot say it is wonderful, I decided to show it to you, in order to learn from my mistake. What you can mess up, I have messed up on this album. Probably because I wanted to make something special, something what is as special as the trip was to me.

A 10 éves házassági évfordulónkat ünnepeltük Portugália fővárosában, de akik követői a blognak azoknak ez már nem újdonság, hisz több oldal is készült már az utazásról itt  és itt . Ezek az oldalak vagy a PL albumomba kerültek, vagy épp a falamat díszítik.

We celebrated our 10th anniversary in the capitol of Portugal, but you who are followers of the blog already know that, because I have already made several layouts about this here and here. These layouts are now either in my Project Life album or on my wall.

Az album viszont csak nem akart elkészülni. Pár oldalt már mutattam nektek itt, de már akkor éreztem, hogy az elgondolásom nem lesz kivitelezhető, én mégis makacsul tovább gyártottam az oldalakat. Az albumalap (Heidi Swapp Cinch Album Kit), amit megvettem, gyönyörű és egy spirállal összefogott album lenne a végeredmény. A spirál maga nem túl vastag, de én reménykedtem, hogy tudok venni nagyobb körméretűt. Természetesen nem sikerült és ekkor kezdtem kétségbe esni, mert az egymásra tett lapok magassága elérte már az 5 cm is.

But I did not get finished the album. I have already shown you some pages from it here, but I have already felt that my conception is not feasible, but I stubbornly made the pages on and on. The base of the album (Heidi Swapp Cinch Album Kit) what I have bought, is wonderful and the result would be an album bound with a wire binder. The wire binder was not too thick, but I’ve been hoping that I can buy somewhere a wire binder with a wider diameter. Of course I couldn’t and then I started to give way to despair because the thickness of the album was already 5 cm.

Egy évig hevert a polcon az album, és nagyon idegesített, hogy nem lesz belőle semmi, pedig milyen sokat dolgoztam vele. A szedresi táborban kétségbeesve ültem Tamcsival és Sophieval a földön és próbáltunk valami megoldást találni a problémára. Éltem a javaslataikkal és végül összefűztem az albumot, úgy, hogy most már lehet lapozni. Gyönyörködni, hááát azt nem tudom, lehet-e benne, mert ez a megoldás sem túl szép illetve jó.

The album has lain on the shelf for a year, and it set my nerves on edge, I thought I’m never going to finish it although I have been working on it so much. At the crop in Szedres I sat desperately with Tamcsi and Sophie on the floor and we tried to find a solution to my problem. I followed their recommendations and finally I bound the album so you can turn the pages. To delight, well, I don’t know whether you can delight in it because this solution is neither beautiful nor good.

IMG_8017 IMG_8018

A fedőlapot díszítettem: pecsételtem, fekete mist-tel csepegtettem, gessoval fehér pöttyöket kentem fel, és félgyöngyöket ragasztottam a Portugália felirat köré. A gerincet bevontam dc-fix fóliával , amit Judittól kaptam ajándékba. A lapokat négy csoportra bontottam és hozzávarrtam az egyes oldalakat egy fehér kartonhoz. Kilyukasztgattam a gerincet és a félbehajtott kartonokat is és az összefűzött lapokat a gerinchez kötöttem.

I decorated the cover: I stamped, I dropped some black mist on it, I added some white dots with gesso, and I glued some half beads around the title Portugal. I covered the spine of the book with dc fix foil , what I got as a present from Judit. I divided the pages into 4 groups and I sewed the pages to a white cardstock. I punched holes into the spine and the folded cardstocks, and bound the pages to the spine.

IMG_8015

IMG_8003 IMG_8004 IMG_8005 IMG_8006 IMG_8007 IMG_8008 IMG_8009 IMG_8010 IMG_8011 IMG_8012 IMG_8013

Nagyon nagy tanulságot vontam le magamnak: soha többet nem készítek úgy albumot, hogy nem tervezem meg előre jó alaposan, hogy milyen legyen, hány oldalas, hány fotóval …! Ekkora bakot még egyszer nem lövök. Fogadjátok meg ti is a tanácsom, először az album legyen kész és csak utána kezdjétek el a díszítést.

I drew a conclusion from this: I am never going to make an album without having a plan before: how it should be like, how many pages should I make, how many photos should I use…! I won’t put up a black once more. Take my advice and do make the album first and just then embellish it.

Végiglapoztam Nektek az albumot egy videó felvételben is (hang nélkül, sajnos hanggal nagyon visszhangosra sikerül a felvétel, ezért inkább nem beszélek).

I show you the album in a video without sound (unfortunately it is too echoing with sound, so I decided not to talk).

 

Még nem érkezett hózzászólás!

Hozzászólás most!